ข่าวสาร บทความ และกิจกรรมล่าสุด ของชมรมฯ

ติดตามข่าวสารล่าสุดจาก Facebook.

ความเป็นมาของชมรมหรี่เสียงกรุงเทพ

ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ได้มีการรวมตัวจากกลุ่มคนหลายอาชีพ ที่เล็งเห็นว่า กรุงเทพมีภาวะมลพิษเกิดขึ้นทุกตรอกซอย และอยากให้กรุงเทพเป็นเมืองสงบ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อรณรงค์แก้ไขมลพิษทางเสียง โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า ชมรมคนรักความเงียบ และ ชมรมคนเกลียดเสียงดัง เพื่อเสนอความคิดของการทำสื่อให้ความรู้เรื่องมลพิษเสียงแก่ประชาชน

ในปี 2548-2549 รถไฟฟ้าบีทีเอส ติดตั้งโทรทัศน์สำหรับพื้นที่โฆษณาที่ชานชาลาและในรถไฟฟ้า ซึ่งมีระดับเสียงเกินมาตรฐานไปมาก มีผู้ร้องเรียนจำนวนมากว่าเสียงดังภายในรถสร้างความเครียดและรบกวนเวลาพัก ผ่อนของผู้โดยสาร ชมรมคนรักความเงียบและชมรมคนเกลียดเสียงดัง ซึ่งขณะนั้นมีสมาชิกอยู่ราวแปดสิบคน ได้ทำจดหมายถึงผู้บริหารบีทีเอส เพื่อเรียกร้องให้ลดเสียง และขอให้ปรับปรุงเป็นโฆษณาที่ไม่ใช้เสียง

...อ่านต่อ